Projecten

Hier volgt informatie over verschillende projecten, opdrachten, enzovoorts.

ICEA: Pneumonia decision support system for ICU's (oktober 2001 - ~ 2006)

Dit project bestaat uit een Bayesiaans Netwerk voor het modelleren van kansen op pneumonie (longontsteking), meer specifiek ventilator-associated pneumonia (VAP), oftewel beademingsgerelateerde longontsteking. Het doel is om hiermee het gebruik van anti-biotica op Intensive Care Units te verminderen. Het onderzoek aan het model wordt uitgevoerd op het AZU. Het gedeelte waar ik i.s.m. Peter van de Werken aan werk is de interface naar het model. Details zijn te vinden in deze concept-paper (PDF).

Software project: Robocup Rescue (maart - juli 2002)

Robocup rescue is ontstaan naar aanleiding van de aardbeving in Kobe, 1995, met circa één miljoen slachtoffers, waaronder 6500 doden. De rampenbestrijding verliep alles behalve voorspoedig wegens communicatie- en coordinatieproblemen. Dit project heeft tot doel mee te werken aan een Decission Support System voor gebruik bij dergelijke rampen.

Grammatica's en ontleden praktikumopdrachten (januari - februari 2002)

Tekst volgt.

TKI practicum: Film-advies systeem (maart - april 2001)

Tekst volgt.

Functioneel programmeren (november - december 2000)

Tekst volgt.

Imperatief programmeren (november - december 2000)

Tekst volgt.

Go home